Region Stockholm i Salem

24 november, 2015

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Lennart Kalderén berättade om att området norr om motorvägen, som går genom kommunen, är naturreservat och att det inte finns mycket mark att bygga på. Det finns ett hyggligt intresse från byggherrar för Salem. Vidare berättade Lennart Kalderén om förtätningen av Rönninge där det blir en liten andel hyresrätter, drygt 20 procent, av det som byggs.

Han tycker det är viktigt med valfrihet i boendet och vill ha fler hyresrätter i Salem men att det är ett problem med lönsamheten med byggande av hyresrätter. Lösningen, enligt honom, kan vara en marknadsanpassning av hyrorna. Det finns inga planer på en allmännytta i kommunen. Han tycker att byggherrarna har stort inflytande, i och med att det inte byggs så mycket i Salem kanske inte markpolitiken varit i fokus. Han menar också att det är ett problem med bristande konkurrens inom byggbranschen och överklagandemöjligheter.

Simon pratade om att Salem saknar allmännytta, vikten av en aktiv markpolitik och att hyresrätten behöver prioriteras.

simon o lennart