Region Stockholm i Haninge

16 december, 2015

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge och Göran Svensson (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden i Haninge och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Meeri Wasberg och Göran Svensson berättade om Haninge Bostäder AB med ca 2 000 lägenheter och att det de närmaste tio åren planeras för ca 8 000 nya bostäder varav 30-40 procent ska vara hyresrätter. Det ska framför allt byggas, förtätas vid kommunens pendeltågsstationer. Det finns ett ökat intresse från byggherrar att bygga hyresrätter.

De menar att det är ett problem med att hyresrätten av många uppfattas som en boendeform för mindre bemedlade och att ett lägre markpris inte garanterar lägre hyra. Landstingets trafikplanering är viktig för bostadsbyggandet. Tvärförbindelsen Södertörn och spårväg syd är viktig för Haninge.

Simon pratade om hyresrätten som boendeform, vikten av en aktiv markpolitik, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet och Haninges befolkningsutveckling.

simon o meeri