Danske bank: Trähus kan bidra till byggmålen

25 februari, 2016

Det är banken Danske bank som i ett nyhetsbrev ger tips till regeringen om hur det går att bidra till en lösning av bostadsbristen genom att bygga hus av trä. Banken menar att regeringens bostadsmål är orealistiskt om man inte tänker i nya banor. Som förslag ger banken exempel på hur modulbyggda flerbostadshus i trä kan effektivisera byggandet och hjälpa till att nå målen. Husen byggs inomhus och sätts sedan snabbt och effektivt upp på byggplatsen, dessutom är trä ett material som har en positiv klimatpåverkan menar banken. För att kunna påbörja produktionen av trämodulhus i större skala krävs enligt banken investeringar runt 800 miljoner kronor, investeringen skulle öka produktionsförmågan med mer än 2 600 lägenheter per år räknar banken.

Läs mer här!