Bostadspolitisk frukost, 22 mars 2016

22 mars, 2016

Alla är överens om att det råder brist på hyresrätter i Stockholm. Men vad bristen beror på finns det olika meningar om. För att lyfta frågan och bjuda in till diskussion, arrangerade Hyresgästföreningen region Stockholm ett frukostseminarium. Deltagare från byggbranschen, fastighetsbolag och politiken fick chansen att framföra sina åsikter och lyssna till andra sakkunniga i ämnet. Seminariet leddes av Lydia Capolicchio.

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari öppnade frukosten med att presentera dagens ämne och hälsa deltagare och publik välkomna.

För att lägga en grund till vidare samtal började hållbarhetsekonomen Kristian Skånbergmed att lyfta fram slutsatserna ur sin rapport ”Bobyggande som samhälleligt brobyggande”. Bland annat menade Skånberg att marknaden inte vill bygga bostäder åt människor som inte har köpkraft., vilket leder till ännu större klyftor. Samhället måste se över behoven och bygga hållbart, till exempel genom att minska bilens utrymme i staden för att frigöra plats för boende. Skånberg ansåg också samhället måste ta ett större ansvar när inte marknaden gör det själv, och jämförde bostadsbyggande med infrastrukturbyggande.

Därefter tog debatten vid. Först ut att prata om hinder för att bygga hyresrätter var deltagarna från fastighetsbranschen: Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, Sven Renström, VD på Olov Lindgren, samt Per Jutner, VD på Einar Mattson. Alla menade att en stor stoppkloss för byggande är få markanvisningar och kostnaderna för dessa, som i sin tur pressar upp hyreskostnaderna. Men också att det är svårt att få ledig mark att bygga på. Alla höll också med om att det behövs mer resurser som kan arbeta med mark- och detaljplansfrågor. Jutner menade även att Einar Mattson vill bygga attraktiva boenden som gör att flyttkedjorna ökar. Jaensson höll inte med, flyttkedjor når inte dem som behöver det allra mest. Det är mer komplext än så, ansåg hon.

Under debattens andra del var det politikernas tur att delta. Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholms stad, menade att staden gör stora satsningar, både genom byggande och rekordmånga markanvisningar. Det som framförallt saknas är en statlig bostadspolitik som underlättar för ett ökat byggande av hyresrätter, ansåg Livh. Ibrahim Khalifa (S), kommunalråd i Sigtuna, höll med om att markfrågan är viktig och att den går att påverka genom prissättning, men poängterade också att mycket mark inte ägs av kommunerna, och att det krävs breda samarbeten. Khalifa menade också att det finns byggbar mark, bara man ser utanför själva staden. Parisa Liljestrand (M) kommunalråd i Vallentuna, ansåg att marknaden sätter begräsningar och skapar en ovilja att bygga hyresrätter. Men också att stora privata markägare utgör hinder för byggande. Vidare pratade Liljestrand om socialt hållbart boende, med blandande boendeformer, där hyresrätten ska vara en attraktiv bostad för alla, och inte bara för dem som inte har råd att köpa sin bostad.

frukost2_web

Från vänster: Parisa Liljestrand, Ann-Margarethe Livh, Ibrahim Khalifa, Lotta Jaensson, Per Jutner och Sven Renström