Arkiv för maj, 2016

Färdigställda lägenheter under 2015

13 maj, 2016

Enligt statistik från SCB så färdigställdes det cirka 37 500 lägenheter i Sverige under 2015, varav 34 604 var nybyggda. Flest nybyggda lägenheter finns i Stockholms län, där man räknar att mer än vad tredje lägenheten under perioden färdigställdes. I snitt så färdigställdes det 5,5 lägenheter räknat på 1000 invånare i Stockholms län, vilket är flest i hela landet. Totalt byggdes det 12 352 lägenheter i Stockholms län under 2015. Det byggs dock fortfarande fler bostadsrätter än hyresrätter i Stockholms län, fördelat i procent byggdes 41 procent nya hyresrätter och 59 procent nya bostadsrätter. I Malmö var det motsatta siffror, med 60 procent nybyggda hyresrätter. I hela riket var det jämt mellan upplåtelseformerna, 51 procent hyresrätter och 49 procent bostadsrätter.

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm tycker att det är bra att byggtakten ökar, men att det fortfarande är väldigt långt ifrån byggtakten som behövs för att möta behoven. Det finns det potential att bygga mer. En undersökning från 2014 som länsstyrelsen Stockholm tagit fram, visar bland annat, att det under 2013 fanns klara detaljplaner för 47 000 bostäder i länet, men att det inte byggs.

Läs mer om SCB:s statistik här!

Bostadsbygge i Stockholm

Bostadsbygge i Stockholm. Fotograf: Jan Backman

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Bostadspolitiskt seminarium 30 maj

10 maj, 2016

160530_rum_web

Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till bostadspolitiskt seminarium måndag 30 maj, klockan 8-12.

Anmälan och frågor:​ sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se senast 23 maj

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg