Stora detaljplaner ska locka fler byggherrar

20 maj, 2016

De nya detaljplanerna vid bostadsbyggande som staden vill testa ska vara mer flexibla och större, samtidigt som det ska bli mindre detaljstyrning. Detta kommer förhoppningsvis locka till sig fler byggherrer menar Maria Jansson, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor. Helst vill staden att det nya sättet även ska locka mindre byggherrar. Till byggindustrin.se kommenterar Jansson tankarna med detta nya tillvägagångssätt:

”En planprocess kan vara lång och man vet inte vad den landar i. Vi vill prova en process som öppnar för en annan typ av byggherrar som kanske inte har ekonomiska resurser att delta i en vanlig planprocess i Stockholm. På det här sättet kommer byggherren in först när en plan är antagen och det finns en prislapp på den”.  

Metoden ska testas för första gången när 4000 nya bostäder ska byggas i Skärholmen.

Läs mer här!