Sverige har fått en ny bostadsminister

26 maj, 2016

Att det från Hyresgästföreningen fanns stora förhoppningar på att den nye bostadsministern skulle vara insatt i ämnet och ha förståelse för hyresgästernas oro för marknadshyror är ingen hemlighet. I onsdags offentliggjordes att miljöpartiets tidigare språkrör, Peter Eriksson, är den som kommer att få uppdraget. Tyvärr grusades förhoppningarna på en gång.

I en intervju i Fastighetstidningen hävdar Peter Eriksson att ”vi har en del systemfel i det svenska hyressystemet” utan att precisera vad dessa skulle vara. På en direkt fråga om han kan tänka sig ”en marknad med friare hyra” svarar han att han inte vill gå in på detaljer ”men utesluter inga ändringar på det området”.

Peter Eriksson, det är bra om även en minister läser på innan denne öppnar munnen. Marknadshyror finns redan vid nyproduktion. En undersökning som Hyresgästföreningen gjort visar att över hälften av Stockholmsregionens invånare inte har råd att bo i en nyproducerad lägenhet på 60 kvadratmeter.