Bygget av nya Älvsjöstaden har börjat

13 juni, 2016

ÄlvsjöstadenIdag togs spadtaget för nya Älvsjöstaden. Stockholms stads allmännyttiga bolag, Familjebostäder, ska tillsammans med JM bygga 1 600 nya lägenheter. Vad som är glädjande är att stadens mål om minst femtio procent hyresrätter vid nyproduktion tycks ha fått genomslag. Familjebostäder har fått i uppdrag att bygga 870 hyreslägenheter, 150 av dessa ska vara studentlägenheter. På Familjebostäders hemsida uttalar sig Ann-Margarethe Livh, ordförande Familjebostäder och bostads- och demokratiborgarråd (V):

- Byggandet av Älvsjöstaden innebär ett mycket välkommet tillskott av bostäder, och särskilt roligt är det att det byggs många nya hyresrätter och studentbostäder vilket är något som verkligen behövs i Stockholm.

Området är en utveckling av industri- och kontorsområdet mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Älvsjöstaden är Familjebostäders största nyproduktionsprojekt de kommande åren med cirka 870 hyresrätter som byggs i tre etapper.

• Etapp 1. 133 hyresrätter i Kabelverket 9. Byggnation pågår med inflyttning under 2017.

• Etapp 2. 157 hyresrätter i Sandaletten. Byggstartar 2017. Planerad inflyttning 2019. 70 studentlägenheter i kvarteret Prästgårdshage. Detaljplan överklagad.

• Etapp 3. Kabelverket 8A, ombyggnation av befintlig fastighet till 86 studentlägenheter. Inflyttning 2017. Kabelverket 11, 430 hyresrätter, plansamråd pågår.