Stockholmshus byggs i Bromma

21 juni, 2016

Som en del av projektet Västerledstråket, som bland innefattar 2000-3000 nya bostäder, har nu allmännyttiga Svenska bostäder fått en markanvisning om 100 nya hyresrätter i Bromma. Hyreshusen som ska byggas tillhör satsningen, Stockholmshusen , vilka ska ha lägre hyror än andra nyproducerade hyresrätter. Bygget av hyresrätterna ska börja under 2019. Svenska bostäders VD, Pelle Björklund kommenterar markanvisningen på Svenska bostäders hemsida: ”Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt bidra till nya bostäder. Därför är det extra glädjande att vi får bygga Stockholmshus i en sådan fin miljö, Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder”

Läs mer om det kommande bygget på Svenska bostäders hemsida.