Arkiv för augusti, 2016

Fler hyresrätter förväntas i Rågsved

31 augusti, 2016

Kommunala bostadsbolaget Familjebostäder uppges vara nära ett beslut om uppförande av 219 nya hyresrätter i Rågsved. Varav flertalet planeras bli studentlägenheter. Projektet har varit på gång under en längre tid, redan 2013 tecknade bolaget ett avtal gällande markanvisning på platsen. I början av 2017 beräknas bygget av bostäderna börja, till den totala kostnaden av 294 miljoner kronor.

Läs mer på fastighetsnytt.se 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Hem för unga klara i Botkyrka

Många unga vuxna har stora problem med att hitta ett hem, för lite kötid är en av orsakerna. Nu har kommunala Botkyrkabyggen byggt 74 nya ungdomsbostäder runt om i Tumba för unga mellan 18 och 25 år. Lägenheterna är förproducerade moduler som byggs i en fabrik. Detta minskar projekttiden avsevärt, ändå är standarden för lägenheterna precis likvärd som för en ”vanlig” lägenhet. Inflyttningarna kommer ske nu under hösten och vintern, kontrakten skrivs på fyra år, samtidigt som hyresgästerna behåller sin kötid.

Läs mer om projektet via Botkyrkabyggens pressmeddelande.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Fler hyresrätter – men för vem?

26 augusti, 2016

Den senaste statistiken från SCB visar att antalet nybyggda hyresrätter fortsätter att öka i Stockholm. Under årets sex första månader har 1710 hyreslägenheter påbörjats, en positiv trend. Men vem har råd att bo i de nybyggda lägenheterna. Tidningen StockholmDirekt har intervjuat bostadsforskaren Martin Grander, som menar att det mesta som byggs har höga hyror och på så sätt exkluderar många som inte har högre inkomster.

”Vi har ett bostadssystem som bygger på att man ska ha möjlighet att bo någonstans även om man har mindre pengar. Men nu ser vi i dag att många stängs ute. Lika mycket som det är viktigt att prata nyproduktion är det viktigt att prata trösklar för att komma in. Hyresrätten är ett boende som ska vara tillgängligt för alla människor i alla faser i livet.”

Läs mer på StockholmDirekts hemsida.  

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Nybyggda flerbostadshus fortsätter att öka i landet, länet och staden

19 augusti, 2016

Nyligen presenterade SCB statistik som visar att byggnationen av lägenheter fortsätter att öka i landet. Från januari till juni i år påbörjades 33 950 lägenheter, under samma period förra året var siffran betydligt lägre, 23 620 lägenheter. Alltså kan en ökning med närmare 44 procent konstateras.

Statistiken visar också att det är lägenheter i flerbostadshus som ökar mest, 27 600 påbörjades i flerbostadshus, en som siffra som visar en ökning med cirka 50 procent jämfört med förra året.

I Stockholms län har det skett en ökning från 6 766 påbörjade lägenheter förra året, till 9 197 under samma period i år. Av dessa var cirka 34 procent hyresrätter, en ökning med två procent från föregående år. I Stockholms stad har det påbörjats 3 738 lägenheter, av dem var 48 procent hyresrätter. En rejäl ökning från föregående år, då 1 743 lägenheter påbörjades och 33 procent var hyresrätter.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida 

Bostadsbyggande i Stockholm

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter att öka

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Orimligt högt yrkande från Fastighetsägarna

– Vi har tagit emot Fastighetsägarna Stockholms yrkande för nästa år och ställer oss frågande till det orimligt höga kravet, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

 Simon Safari

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på 2,5 procent i hyreshöjning för nästa år. Enligt de tvåårsavtal som har tecknats med de kommunala bostadsbolagen kommer hyrorna i dessa bolag att höjas med i snitt 0,67 procent nästa år.

 

I sitt pressmeddelande kommer Fastighetsägarna med påståenden som förtjänar en kritisk granskning. De hävdar att den disponibla inkomsten för hushåll i Stockholm har ökat med 90 procent sedan 1998 medan hyrorna ”endast” har ökat med cirka 50 procent. Enligt SCB har dock de disponibla inkomsterna ökat med cirka 47 procent under samma tid.

 

Fastighetsägarna hävdar också att det råder dålig lönsamhet i branschen. Men enligt IPD Svenskt Bostadsindex har lönsamheten aldrig varit så god som nu. Under 2015 var totalavkastningen för hyresfastigheter i Stor-Stockholm 15,2 procent! Direktavkastningen i Stor-Stockholm låg på 3,4 procent. Det är långt ifrån dålig lönsamhet!

 

– De privata fastighetsägarna har högre hyror, mycket god lönsamhet och har oftast mindre nöjda hyresgäster än de kommunala bostadsbolagen. Varför skulle de då få en högre hyreshöjning? Finns det ingen gräns för deras girighet? säger Simon Safari.

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg