Fler hyresrätter – men för vem?

26 augusti, 2016

Den senaste statistiken från SCB visar att antalet nybyggda hyresrätter fortsätter att öka i Stockholm. Under årets sex första månader har 1710 hyreslägenheter påbörjats, en positiv trend. Men vem har råd att bo i de nybyggda lägenheterna. Tidningen StockholmDirekt har intervjuat bostadsforskaren Martin Grander, som menar att det mesta som byggs har höga hyror och på så sätt exkluderar många som inte har högre inkomster.

”Vi har ett bostadssystem som bygger på att man ska ha möjlighet att bo någonstans även om man har mindre pengar. Men nu ser vi i dag att många stängs ute. Lika mycket som det är viktigt att prata nyproduktion är det viktigt att prata trösklar för att komma in. Hyresrätten är ett boende som ska vara tillgängligt för alla människor i alla faser i livet.”

Läs mer på StockholmDirekts hemsida.