Orimligt högt yrkande från Fastighetsägarna

19 augusti, 2016

– Vi har tagit emot Fastighetsägarna Stockholms yrkande för nästa år och ställer oss frågande till det orimligt höga kravet, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

 Simon Safari

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på 2,5 procent i hyreshöjning för nästa år. Enligt de tvåårsavtal som har tecknats med de kommunala bostadsbolagen kommer hyrorna i dessa bolag att höjas med i snitt 0,67 procent nästa år.

 

I sitt pressmeddelande kommer Fastighetsägarna med påståenden som förtjänar en kritisk granskning. De hävdar att den disponibla inkomsten för hushåll i Stockholm har ökat med 90 procent sedan 1998 medan hyrorna ”endast” har ökat med cirka 50 procent. Enligt SCB har dock de disponibla inkomsterna ökat med cirka 47 procent under samma tid.

 

Fastighetsägarna hävdar också att det råder dålig lönsamhet i branschen. Men enligt IPD Svenskt Bostadsindex har lönsamheten aldrig varit så god som nu. Under 2015 var totalavkastningen för hyresfastigheter i Stor-Stockholm 15,2 procent! Direktavkastningen i Stor-Stockholm låg på 3,4 procent. Det är långt ifrån dålig lönsamhet!

 

– De privata fastighetsägarna har högre hyror, mycket god lönsamhet och har oftast mindre nöjda hyresgäster än de kommunala bostadsbolagen. Varför skulle de då få en högre hyreshöjning? Finns det ingen gräns för deras girighet? säger Simon Safari.