Arkiv för september, 2016

Social housing, modernt fattighus eller segregationens lösning?

23 september, 2016

Termen social housing börjar höras i sammanhang som berör bostadsfrågan. Bostadsbristens lösning eller receptet för ett mer ojämlikt samhälle är ofta de olika åsikterna. Men vad betyder det egentligen, och är det en modell vi vill ha i Sverige? Ja, detta var frågeställningen när Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in till frukostseminarium fredagen 23 september. Nedan finns en kortare sammanfattning från presentationerna och diskussionerna som följde.

Se film från seminariet här

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari öppnade seminariet med att presentera ämnet för dagen och hälsa alla deltagare välkomna. Moderator varLydia Capolicchio.

Magnus Hammar, nationell specialist från Hyresgästföreningen, började med att kort berätta om bakgrunden till social housing, om hur det har uppstått på flera håll runt om i världen på grund av fattigdom och stor bostadsbrist. Men också om att det finns en lång tradition av bostadsmodellen i de flesta länder som idag tillämpar den.

Ulrika Hägred, expert från Boverket, tog vid och presenterade verkets rapport om social housing i sex olika EU-länder. Vilket bland annat visade att bostäderna förvaltades av aktörer med ett allmännyttigt syfte och är offentligt subventionerade. Att frågan inte bara handlar om fattiga människor utan snarare också om en medelklass med normala inkomster som kan utnyttja modellen. Det har också i många fall varit ett verktyg för mer levande stadsdelar då man försöker bygga in modellen i det befintliga bostadsområdet, som både kan ha en högre och en lägre boendestandard. Det som talar emot modellen kan vara frågor som inkomstgränser och regleringar, och att den kan utnyttjas av människor som egentligen inte har ett behov.

Därefter var det Martin Granders tur, doktorand och bostadsforskare från Malmö högskola. Grander menade att det finns en överhängande risk för marknadshyror om man inför social housing. Och ställde sig frågan om vi verkligen måste byta ut dagens bostadssystem mot något annat, bara för att det inte fungerar för stunden? Kan vi inte istället laga systemet genom att sänka trösklarna, se över bostadsbidraget och möjligheterna till ett förturssystem, samt återskapa neutraliteten inom bostadssektorn. Vidare menade Grander att staten och allmännyttan måste ta ett större ansvar, bland annat genom att tydligare gå in och bestämma, men också genom att bygga mycket mer själva. Staten och kommunen måste börja ta ansvar och riskera mer för säkra upp bostadsbestånden.

Efter dagens presentationer var det dags för paneldebatt. Irene Molina, professor från Uppsala universitet, Karin Karlsbro, hållbarhetschef från Fastighetsägarna Stockholm.Anna Granath Hansson, doktorand från KTH, och tidigare nämnda Magnus Hammar från Hyresgästföreningen deltog.

Karlsbro menade att social housing skulle vara en genväg till att lösa ett mer komplext problem och såg det inte som en direkt lösning. Vidare uttryckte hon att samhället bör satsa mer på individer än på stora grupper, samt att det är svårt att subventionerna så att det blir rättvist och att konkurrensen måste öka. Hammar menade att det skulle vara svårt att införa modellen i Sverige eftersom vi har en annan typ av välfärdstradition, och att det skulle kräva en enorm ekonomisk satsning om det skulle bli hållbart. Hammar lyfte istället fram ett problem med att alla kommuner inte har allmännytta. Molina var inte på samma spår och menade att vi redan en typ av social housing idag. Många aktörer tjänar på att det är bostadsbrist och bygger inte om det inte ger stora vinster, därför måste staten återta sitt bostadsförsörjningsansvar uttryckte hon. Granath Hansson menade att bostadsbristen även påverkar de som har pengar, och inte bara fattiga. Granath Hansson ställde sig frågan om hur vi får byggföretagen att vilja bygga genom att exemplifiera med Tyskland, där byggföretag får subventioner av staten. Alla paneldeltagare var ganska överens om att social housing inte skulle lösa situationen för alla som söker ett hem i Sverige. De ser istället andra lösningar på bostadsbristen, även om lösningarna och tillvägagångssätten skiljer sig åt.

På bilden syns en människor lyssna på ett seminarium om social housing

Bostadspolitisk frukost – Social housing

 

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Nya hyresrätter blev bostadsrätter i Huddinge

22 september, 2016

Det var tänkt och planerat som hyresrätter, men blev istället bostadsrätter.

Det som skulle bli 130 nya hyresrätter i Solhagaparken i Masmo blir nu istället bostadsrätter. Enligt kommunalrådet Malin Danielsson (L) beror det på att kostnaderna för att bygga hyresrätterna är för stora sett till inkomsterna. Danielsson menar att marknaden för bostadsrätter ser gynnsam ut i området. Samtidigt så hoppas kommunalrådet att kommunen kan få tillbaka pengarna man har lagt på att utveckla detaljplanen för området.

Även i Visättra där byggbolaget SHH vann en markanvisningstävling med 150 nya ungdomsbostäder kan boendeformen ändras. Enligt en kalkyl från byggbolaget så visar det sig nu vara för dyrt att bygga hyresrätter. Istället vill företaget uppföra bostadsrätter. Något som kommunen förstår, enligt Malin Danielsson (L) så blir månadskostnaden lägre.

Oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) är mycket kritiskt till hur kommunen förhandlar med byggherrar och ger följande kommentar till tidningen Södra Sidan:

”Det är så klart svårt att ifrågasätta kalkylerna. Men den här byggherren har ändå tävlat mot andra bolag att få bygga hyresrätter. De två senaste mandatperioderna har kommunen sålt 1 500 hyresrätter. Under motsvarande period byggdes bara sju nya hyresbostäder. När Huddinge äntligen kommit igång och börjat planera för hyresrätter påstår man plötsligt att vi bygger för mycket hyresrätter. Jag får inte ihop det.”

Läs mer om nyheten på Södra Sidans hemsida genom att klicka här! 

Vi på Hyresgästföreningen vill att det byggs fler hyresrätter till rimliga hyror. Hjälp oss göra detta möjligt. Var med och påverka, klicka här!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Första direktanvisningen av bostäder i Nacka

21 september, 2016

Nacka kommun har för första gången gjort klart med en direktanvisning av socialt hållbara bostäder i kommunen. I nuläget rör det sig om 30 hyresrätter som ska byggas längs med Apelvägen och Björnvägen. Sveafastigheter är företaget som har fått uppdraget att uppföra lägenheterna med inriktning på socialt ansvarstagande, vilket innebär att lägenheterna ska vara mer lättillgängliga för alla som söker ett hem.

Svante Jernberg, VD, förtydligar företagets vision på deras hemsida: ”Sveafastigheter arbetar med kreativa och erfarna arkitekter som redan i designfasen kombinerar våra krav på attraktiv gestaltning och goda planlösningar med produktionsvänliga byggmetoder. På detta sätt kan vi erbjuda våra hyresgäster ett mycket prisvärt boende, utan att göra avkall på gestaltning eller kvalitet.”

Läs mer på Sveafastigheter bostads hemsida genom att klicka här! 

Vill du vara med och påverka i bostadsfrågan, uttrycka dina åsikter och bilda opinion? klicka här!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

”Bygga bostäder som människor har råd med”

20 september, 2016

Nyligen blev Stockholm utsedd till världens tredje mest hållbara stad av världsomfattande konsultfirman Arcadis. På första respektive andra plats kom Zürich och Singapore.

I bedömningen har juryn vägt in olika hållbarhetsaspekter. Stockholm kommer i topp tre när det handlar om miljöfrågor och grön hållbarhet. Staden kniper även tiondeplatsen när det handlar ekonomisk hållbarhet som berör frågor som transport och affärsmöjligheter. När det kommer till social hållbarhet, med frågor som löneskillnader, hälsa och utbildningsnivå är Stockholm sämre, här kommer staden först på 14:e plats.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm kommenterar utmärkelsen i Dagens Nyheter: ”Det är jättemaffigt, kul att det finns ett fokus på vad vi gör inom miljöområdet, men vi får inte tappa fart och måste hela tiden jobba på även på miljöområdet”

När det kommer till social hållbarhet har staden mycket kvar att jobba på menar Karin Wanngård: ”Det såg jag från dag ett, Stockholm håller inte ihop, vi måste bli mycket bättre på att bygga ett Stockholm för alla. En stor nyckel är att bygga bostäder som människor har råd med, men även satsa på skola och förskola och ta ansvar för att motverka även gängkriminalitet i stadsdelarna. Vi kan bli mycket bättre. Man uppnår inte en jämlik stad på fyra år, men målet är att bättra siffrorna inom två mandatperioder.”

Läs mer om utmärkelsen i Dagens Nyheter genom att klicka här! 

Hyresgästförening region Stockholms ordförande Simon Safari och Karin Wanngård (S)

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari och Karin Wanngård (S)

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

200 nya hem i Handen

19 september, 2016

Det är företaget Järngrinden och Mjöbäcks entreprenad som har tagit hem markanvisningen för ett bostadsprojekt i Handen, Haninge. Bostäderna ska anpassas till en modern och grön livsstil, med möjlighet till växtodlingar både utomhus och i växthus. 30 procent av 200 lägenheter kommer bli hyresrätter, resterande blir bostadsrätter.

I Järngrindens pressmeddelande kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meeri Wasberg (S) projektet  ”det blir bättre när vi bygger och vi fortsätter att utveckla stadskärnan med målsättningen att erbjuda urbana kvaliteter invid vår fantastiska natur. Allt fler vill bygga och bo i Haninge och den höga efterfrågan på mark tillsammans med den politiska viljan att växa håller uppe byggtakten.”

Läs mer om projektet via Järngrindens pressinformation som du hittar här! 

Tycker du att det byggs för lite hyresrätter och vill vara med och påverka, klicka här! 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson