Arkiv för oktober, 2016

Över 1000 nya hem vid Telefonplan

28 oktober, 2016

Ericssons gamla huvudkontor vid Telefonplan ska bli levande igen efter att företaget lämnat för Kista för tre år sedan. Flera nya hus från två våningar upp till tretton ska uppföras, samt flera butiker. Själva huvudkontoret kommer göras om till 350 nya bostäder. Men samtidigt som mycket rivs vill Stockholms stad bevara kulturhistoriska värden i området, bland annat den stora tegelbyggnad som området gjort sig känt för. Utanför kvarteret kommer ett nytt torg samt en ny park och livsmedelshall skapas.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert från Socialdemokraterna är mycket positivt till planerna när han intervjuas av Dagens Nyheter:

Det vi ser vid Telefonplan och på flera andra platser är att innerstaden växer utanför tullarna. Det vi pratat om i säkert tjugo år börjar bli verklighet med tät stad med mycket stadsliv även utanför innerstaden. Det är en mycket positiv utveckling”

Läs mer på dn.se 

Vill du se att byggs fler hyresrätter till rimliga hyror? Var med och påverka, klicka här!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Nacka ska utvecklas med 2100 nya bostäder

27 oktober, 2016

Ny tunnelbana ska ge nya bostäder i Nacka. Fram till år 2030 siktar Nacka kommun på att bygga 2100 nya bostäder, men även nya skolor, lekplatser och parker. Från att till stora delar bestått av industrimiljö ska nu Nacka bygga stadsmiljö. Det framgår av ett nytt planprogram som kommunen tagit fram. För att tillgängliggöra området ytterligare så vill kommen även höja Saltsjöbanans spår.

Stockholms län lider av en stor bostadsbrist, många har inget eget hem. Vill du vara med och påverka så att det byggs mer hyresrätter till rimliga hyror? Klicka här!

Läs mer om nyheten på fastighetsnytt.se  

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Nya hem eller nytt hotell

26 oktober, 2016

För att få till en blandning av arbetsplatser, bostäder och utbildningsmöjligheter i Kista, vill staden vidareutveckla stadsdelen på olika sätt. I ett pågående planförslag vill staden bland annat bygga om en stor kontorsbyggnad till nya bostäder. I förslaget tillkommer två till tre våningar, med två möjliga alternativ, varav det ena föreslår 710 nya bostäder, medan det andra föreslår 560 hotellrum och 430 nya mindre lägenheter. Verksamheterna som idag finns i byggnaden får möjlighet av vara kvar, samtidigt som det kommer ges möjlighet för ny skolverksamhet.

Läs mer om förslaget på Stockholm stads hemsida! 

Vill du vara med och påverka så att det byggs fler hyresrätter i Stockholm, klicka här!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Ny översiktsplan ger 140 000 nya hem

Stockholm stad har i flera omgångar tagit fram översiktsplaner på hur staden ska utvecklas. 2010 tog staden fram en plan som bland annat skulle utveckla Årstafältet och Stadshagen. Denna gång är planerna inte desto mindre, 140 000 nya bostäder vill staden bygga, varav många centralt placerade. Otrygga miljöer ska successivt försvinna och en mer sammanhållen stad ska växa fram. ”Vi behöver många bostäder och kommer att bygga tätt. Det ger oss unika möjligheter att både länka samman och komplettera stadsdelar.” Säger stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi, när hon pratar med lokaltidningen Mitt i Stockholm. Precis som i förra planen står fler bostäder i fokus, men nu handlar det även mer om så kallade levande värden, som idrottsplatser, skolor och väl fungerande centrum. Staden pekar ut tre fokusområden som man ville satsa lite extra på, Kista, Farsta och Skärholmen.

Inne i stan planeras många bostadsområden i det som idag är hamn- och industrimiljö. På Södermalm föreslås bostäder vid den 50 meter breda Ringvägen. Bland annat har allmännyttiga Stockholms hem tankar om att uppföra runt 1000 till 1500 nya bostäder i mitten av vägen.  Ett mer sammankopplat Stockholm ska växa fram, där Söder möter Hammarby sjöstad och Gullmarsplan, bort mot Årsta och Östberga.

Stockholms bostadskö växer sig längre för varje dag som går, tycker du det behövs fler hyresrätter med rimliga hyror? Var med och påverka, klicka här!

Läs mer om projektet på Mitt i:s hemsida.  

Kyrka med stora bostadshus i bakgrunden, Farsta, Stockholm

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Fler hyresrätter med rimliga hyror

13 oktober, 2016

Nyligen presenterade Stockholms stads majoritet sin budget för 2017. I den uppger man att ”takten i bostadsbyggandet ska öka med fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett mål om att bygga 40 000 bostäder fram till 2020.

I den nya budgeten beskrivs bostadsbyggande vara högt prioriterat och att den höga ambitionen som staden tidigare uppgett kvarstår. Nyproduktion av både allmännyttiga och privata hyresrätter ska stå i fokus och utgöra minst hälften av samtliga markanvisningar i staden. Samtidigt ska innovativt och hållbart byggande främjas, genom mer tydligare krav på byggföretagen. Fler och mindre byggaktörer ska även få chansen att konkurrera och delta i det fortsatta byggandet av Stockholm.

Vidare uppger budgeten att ”allmännyttans huvudsakliga uppgift ska vara att bygga och förvalta bra bostäder till en rimlig kostnad. Stockholmshusen är en viktig satsning för staden och syftar till att pressa kostnader och tidsåtgång för byggandet av hyresrätter. För att sänka trösklarna till bostadsmarknaden har stadens bostadsbolag sänkt inkomstkraven.”

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar stadens ambition om att öka och prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Klicka på länken för Stockholms stads Budget 2017 

Bostadsbyggande i Stockholm
Bostadsbyggande i Stockholm ska ha fortsatt hög prioritet

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson