Fler hyresrätter med rimliga hyror

13 oktober, 2016

Nyligen presenterade Stockholms stads majoritet sin budget för 2017. I den uppger man att ”takten i bostadsbyggandet ska öka med fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett mål om att bygga 40 000 bostäder fram till 2020.

I den nya budgeten beskrivs bostadsbyggande vara högt prioriterat och att den höga ambitionen som staden tidigare uppgett kvarstår. Nyproduktion av både allmännyttiga och privata hyresrätter ska stå i fokus och utgöra minst hälften av samtliga markanvisningar i staden. Samtidigt ska innovativt och hållbart byggande främjas, genom mer tydligare krav på byggföretagen. Fler och mindre byggaktörer ska även få chansen att konkurrera och delta i det fortsatta byggandet av Stockholm.

Vidare uppger budgeten att ”allmännyttans huvudsakliga uppgift ska vara att bygga och förvalta bra bostäder till en rimlig kostnad. Stockholmshusen är en viktig satsning för staden och syftar till att pressa kostnader och tidsåtgång för byggandet av hyresrätter. För att sänka trösklarna till bostadsmarknaden har stadens bostadsbolag sänkt inkomstkraven.”

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar stadens ambition om att öka och prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Klicka på länken för Stockholms stads Budget 2017 

Bostadsbyggande i Stockholm
Bostadsbyggande i Stockholm ska ha fortsatt hög prioritet