Ny översiktsplan ger 140 000 nya hem

26 oktober, 2016

Stockholm stad har i flera omgångar tagit fram översiktsplaner på hur staden ska utvecklas. 2010 tog staden fram en plan som bland annat skulle utveckla Årstafältet och Stadshagen. Denna gång är planerna inte desto mindre, 140 000 nya bostäder vill staden bygga, varav många centralt placerade. Otrygga miljöer ska successivt försvinna och en mer sammanhållen stad ska växa fram. ”Vi behöver många bostäder och kommer att bygga tätt. Det ger oss unika möjligheter att både länka samman och komplettera stadsdelar.” Säger stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi, när hon pratar med lokaltidningen Mitt i Stockholm. Precis som i förra planen står fler bostäder i fokus, men nu handlar det även mer om så kallade levande värden, som idrottsplatser, skolor och väl fungerande centrum. Staden pekar ut tre fokusområden som man ville satsa lite extra på, Kista, Farsta och Skärholmen.

Inne i stan planeras många bostadsområden i det som idag är hamn- och industrimiljö. På Södermalm föreslås bostäder vid den 50 meter breda Ringvägen. Bland annat har allmännyttiga Stockholms hem tankar om att uppföra runt 1000 till 1500 nya bostäder i mitten av vägen.  Ett mer sammankopplat Stockholm ska växa fram, där Söder möter Hammarby sjöstad och Gullmarsplan, bort mot Årsta och Östberga.

Stockholms bostadskö växer sig längre för varje dag som går, tycker du det behövs fler hyresrätter med rimliga hyror? Var med och påverka, klicka här!

Läs mer om projektet på Mitt i:s hemsida.  

Kyrka med stora bostadshus i bakgrunden, Farsta, Stockholm