Arkiv för oktober, 2016

Ungdomsverksamhet vinner nationellt pris

13 oktober, 2016

Det står nu klart att ungdomsverksamheten SWAT vann årets bopris.

Vartannat år delar SABO ut ett bopris. I år hade priset fokus på integrationsfrämjande arbete. Av sexton nominerade verksamheter runt om i landet vann Järfällas SWAT.  Verksamheten grundades för nio år sedan och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Järfällahus.

Juryns motiveringen lyder som följer:

”SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.”

Grattis SWAT och bra jobbat!

Läs mer om utmärkelsen på SABOs hemsidan 

ungdomvsverksamheten SWAT tar emot pris
SWAT tar emot pris under årets LH-gala

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Dialog ska ge 3000 nya bostäder

11 oktober, 2016

Ett totalgrepp på stadsdelen Hagsätra-Rågsved ska resultera i 3000 nya bostäder. För att kunna möjliggöra detta menar stadsrådet Roger Mogert att dialog med byggherrar och invånare blir en nödvändig och viktig del. Svårigheterna ligger i att få byggherrar att vilja satsa på ytterstaden. Ett exempel på en lyckad dialog är Skärholmen, med projektet Fokus Skärholmen, vilket engagerade både byggherrar och invånare att få fram flera både olämpliga och lämpliga byggplatser.

Tycker du det att behövs byggas fler hyresrätter, var och påverka beslutsfattarna! Klicka här!

Läs mer om nyheten på DNs hemsida.  

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Alla får rum, säger stockholmarna

10 oktober, 2016

Fler än åtta av tio stockholmare tycker att det finns rum för fler i regionen. Enligt en undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm tycker 83 procent att det ska byggas mer i Stockholm. Bara nio procent av de tillfrågade tycker att Stockholm är stort nog.

– Vår undersökning visar tydligt att stockholmarna tycker att regionen både kan och borde växa. Och för att det ska ske måste fler bostäder, framförallt hyresrätter byggas, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Varje år växer Stockholmsregionen med 33 000 invånare. 71 788 söker aktivt efter ett boende i Stockholms bostadskö. Men under förra året byggdes endast 4 074 nya hyresrätter i hela regionen, enligt siffror från SCB.

Samtidigt har samtliga kommuner i regionen ett underskott på bostäder, enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät. Hur många hyresrätter som byggdes skiljer sig åt mellan kommunerna. Stockholms stad byggde under förra året överlägset flest hyresrätter, 1452 stycken.

Fyra kommuner har inte byggt en enda hyresrätt sedan 2013 – Ekerö, Danderyd, Solna och Vaxholm. För att lösa bostadsbristen anser sju av tio invånare att hyresrätten är den boendeform ska prioriteras vid nyproduktion. 61 procent tycker att deras kommun bygger för få hyresrätter. Bara sex procent tycker att det byggs för många.

Undersökningen ger också en dyster bild av hur tonårsföräldrar ser på sina barns möjligheter att hitta eget boende. Hela 91 procent anser att det blir mycket eller ganska svårt för tonåringarna att skaffa egen bostad när de ska flytta hemifrån. Samtidigt anser 93 procent av stockholmarna att hyresrätten är den bäst lämpade boendeformen för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet. Nästan lika många, 90 procent, tycker att hyresrätten är bäst lämpad för personer som vill flytta till Stockholm för utbildning.

– Det är en svår situation för unga som vill flytta hemifrån. Hyresrätten är en boendeform som passar alla skeden i livet, inte minst för unga vuxna, säger Simon Safari. Det är dags för regionens kommuner att ta ansvar för bostadsbyggandet.  Ge de kommunala bostadsbolagen direktiv att investera i nyproduktion av hyresrätter och tidsbegränsa bygglov och markanvisningar. Alla ska få rum!

Ladda ner rapporten här

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Fastighetsägare gör en genomsnittlig vinst på 19 000 kronor per lägenhet och år

7 oktober, 2016

Rapporten ”Är det lönsamt att äga hyreshus i Stockholm?” från Hyresgästföreningen region Stockholm visar att de privata fastighetsägarna i regionen gör en genomsnittlig vinst på drygt 19 000 kronor per lägenhet och år.

Fastighetsbolagen i rapporten äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor.

I vår rapport visar vi att de privata fastighetsägarna har mycket god lönsamhet:

  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 25,4 procent.
  • Direktavkastningen var i genomsnitt 7,7 procent. Därmed var den högre än bankernas utlåningsränta.
  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet var cirka 19 256 kr.
  • Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 27,5 procent.

Soliditeten är i genomsnitt hög och reavinster ger en extra avkastning på fastighetsrörelsen. Med direktavkastningar på närmare 8 procent och en vinst per hyreskrona på hela 25 procent ger fastigheterna ett bra resultat. Årsvinsten per lägenhet är hela 19 300 kronor för en genomsnittslägenhet i Stockholm – ett mycket högt resultat.

Ta del av rapporten

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

70 000 nya hyresrätter till 2030

6 oktober, 2016

Nyligen presenterade Stockholms stad en ny byggeneral efter att Thorleif Falk slutat och blivit ny stadsarkitekt. Den nya generalen heter Jonas Claeson och har en bakgrund som planeringsarkitekt.

Det är en viktig och stor utmaning som väntar Claeson på det nya jobbet. 140 000 nya bostäder ska stå klara år 2030, med målet om hälften hyresrätter. Och år 2020 beräknar man vara klar med 40 000 av bostäderna som planeras.

Just hyresrätterna pratar Claeson mer om när han intervjuas av SVT, då många av dagens nybyggda bostäderna har höga hyror: ”Stadens politiska mål när det gäller nyproduktion är att hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter. Dessutom har vi flera utvecklingsprojekt där vi strävar mot att få mer rimliga hyror. Ett exempel på det är de så kallade Stockholmshusen som redan har börjat produceras.”

Läs mer om nyheten och Claeson på svt.se 

Tycker du att byggs för lite hyresrätter? Var med och påverka, klicka här!

Bostadsbyggande i Fruängen i Stockholm

Bostadsbygge i Fruängen, Stockholm

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson