Hundratals miljoner till bostadsbyggande

23 november, 2016

Många kommuner i Stockholms län har märkbart ökat sin byggtakt det senaste året. Nu kommer troligen ett väldigt välkommet bidrag i form av flera hundra miljoner för ökat bostadsbyggande. Det statliga bidraget för ökat bostadsbyggande är nytt för i år och delas ut till kommuner som uppfyller vissa villkor (se nedan). När Boverket under tisdagen listade kommunerna som fått bidrag beviljat för ökat bostadsbyggande så var Stockholm högst på listan. Kommunen har ansökt om att bygga 5884 nya bostäder, och fick cirka 185 miljoner kronor beviljat för 2016. Totalt tilldelas Stockholm läns kommuner cirka 430 miljoner kronor och förhoppningsvis används dessa pengar till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

Läs mer om bidraget och vilka kommuner som tilldelas pengar på Boverkets hemsida

Bidragens villkor:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.

  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.

  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

(källa: boverket.se)

Byggarbete i Stockholm, byggkran med hus i förgrunden
Byggarbete i Stockholm