Arkiv för februari, 2017

Kommuninvånarna i Salem vill ha en allmännytta

27 februari, 2017

Salem saknar allmännytta men drygt 70 procent av kommuninvånarna vill ha en allmännytta, skriver Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm och Kim Lindholm, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem i en debattartikel i Södra Sidan.

Läs debattartikeln i Södra Sidan här 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm på Ekerö

Simon Safari, regionordförande, Kicki Almlöv, vice ordförande Hyresgästföreningen Bromma/Ekerö och delar av kansliet träffade förra veckan Hanna Svensson (S), oppositionsråd på Ekerö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Hanna Svensson pratade om AB Ekerö Bostäder och kommunens bostadspolitik.

Simon och Kicki pratade om AB Ekerö Bostäder, kommunens bostadsförsörjningsansvar samt vikten av konkurrens inom byggbranschen och kommunövergripande samarbeten.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande på Ekerö var inte intresserad av ett bostadspolitiskt samtal med Hyresgästföreningen med motiveringen att ”Vad gäller markpolitik och ägarstyrningen av Ekerö Bostäder är det en fråga för den lokala politiken här på Ekerö.”

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Solna

22 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden i Solna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Torsten Svenonius pratade om kommunens lilla markinnehav, att Solna ska ha en jämn byggtakt över tid och att det är viktigt att kommuninvånarna är med tidigt i planprocessen för att undvika överklaganden.

Torsten Svenonius menar att Signalisten ska bygga när och där andra inte vill bygga och att markpolitiken ska vara lika för alla upplåtelseformer – marken ska inte säljas till underpris och på så sätt gynna byggande av hyresrätter.

Simon pratade om att vi ska bygga samhällen – inte bara bostäder, vikten av en aktiv allmännytta, hyresgästernas inflytande vid upprustning och vikten av en aktiv markpolitik.

simon-o-torsten

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Sigtuna

20 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande, Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna och delar av kansliet träffade förra veckan Ibrahim Khalifa (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Ibrahim Khalifa berättade att det i kommunen ska byggas ca 950 bostäder per år och att en tredjedel av dessa ska vara hyresrätter, kommunen inte har någon markanvisningspolicy, intresset från byggherrar är stort och att kollektivtrafikens betydelse är stor.

Ibrahim Khalifa menar att många byggherrar behövs för att vara med och bygga Sigtuna, Arlanda påverkar möjligheterna till bostadsbyggande och att staten kan göra mer för att underlätta bostadsbyggandet.

Simon och Hans pratade om konkurrensen inom byggbranschen, att vi behöver bygga samhällen – inte bara bostäder, bostadsförsörjningsansvaret, vikten av regionalt samarbete, kommunens relativt höga borgensavgift och lokala bostadspolitiska frågor.

simon-o-ibrahim

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nu utvecklar vi Stockholmshyra – för en konsekvent hyressättning

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Nu undertecknar vi därför en överenskommelse för att utveckla hyressättningen i Stockholm.

Stockholmshyra är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets hyra utifrån område, hus, lägenhet och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Stockholmshyra blir grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning inom Stockholms stad.

Idag får fastighetens ålder stor inverkan på hyran i Stockholm. Hyressättningen ska utgå från hyresgästers generella värderingar. Ett viktigt underlag i arbetet med Stockholmshyra är kunskap om vad stockholmarna värdesätter i sitt boende. Parterna har därför låtit TNS Sifo genomföra en undersökning som visar att närheten till kommunikationer värderas allra högst av stockholmarna*. Även läget i staden, fastighetens skötsel och den service hyresvärden erbjuder har betydelse för hur man värdesätter boendet.

Parterna är överens om att arbetet med att utveckla Stockholmshyra ska utgå från den svenska lagstiftningen kring hyressättning (exempelvis besittningsskydd och kollektiva förhandlingar).

– Med Stockholmshyra ska alla hyror sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter – ”lika lägenhet, lika hyra”, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att konsekvenserna inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Eventuella hyresjusteringar kommer därför att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis.

Vilka kriterier som påverkar hyran, t ex område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering ska finnas på plats till årsskiftet 2017/2018.

– Detta är ett mycket viktigt steg för att säkra hyresrättens framtid och utveckling i Stockholm. Det är viktigt att förutsättningarna är tydliga, både för hyresgäst och hyresvärd, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

* Undersökningen omfattar 1600 respondenter i Stockholms stad.

Mer information: Frågor och svar om Stockholmshyra

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius