Skribents inlägg

Samarbete ger nya idéer i norrort

22 januari, 2016

Marsta1Onsdagen 20 januari träffade regionens projektgrupp Viinorr representanter från föreningarna i norra Stockholm. Projektet syftar till att hitta nya samarbetssätt bland annat för ökad lokal närvaro och att stärka hyresgästernas inflytande.

Under mötet väcktes många nya idéer och intensiva diskussioner. Frågor som diskuterades var bland annat hur vi fångar upp hyresgästernas behov och hur vi förstärker känslan av medlemsnytta till våra medlemmar. Detta första möte mellan hela projektgruppen och representanter från föreningarna kommer förhoppningsvis följas upp med fler möten framöver.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad 9 december – tema upprustning

14 december, 2015

Paneldebatt under Prat om bostad”Alla känner vi någon som påverkas av detta, att deras hyresrätt ska upprustas och oron över att man inte ska ha råd att bo kvar när hyrorna höjs”, så inledde moderator Cissi Wallin Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium Prat om bostad. Utgångspunkter för kvällen var hur Stockholm ska upprustas för regionens framtida hyresgäster. Hur upprustar vi för ett hållbart samhälle där unga får vara med och påverka framtidens boende? Och där de har råd att bo kvar.

Victoria Percovich Gutierrez, projektledare för Malmös innovationsplattform berättade om Malmö stads arbete med upprustningar av hyresrätter och stadsplanering. Kommunen såg en utveckling i staden där levnadsvillkoren för invånare i olika stadsdelar skilde sig mer och mer. En segregerad stad  där den förväntade levnadslängden kunde skilja sig sju år beroende på var i Malmö man bodde. Personer som bodde i miljonprogrammen hade den lägsta förväntade levnadslängden.

För att få en mer sammanhållen stad skapades en plattform där aktörer från näringslivet, akademin, föreningar och organisationer samarbetade med kommunen. Tanken var att kommunen skulle pusha och skapa möjligheter för samarbeten genom att koppla ihop aktörer. Ett lyckat exempel var till exempel ett samarbete mellan fastighetsägare och energibolag. Samarbetet ledde till att energiförbrukningen sjönk vilket ledde till högre vinst för fastighetsägaren. Pengarna användes till att upprusta lägenheterna. Därefter kopplades Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in, flera boende fick jobb inom upprustningsprojektet hos fastighetsägaren eller underleverantörer. Samarbetena ledde dessutom till att fastighetsägaren köpte mark från kommunen för att bygga nya hyresrätter.

Percovich Gutierrez betonade de möjligheter som kan uppstå genom att koppla ihop olika pengapåsar för att främja sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Victoria Percovich Gutierrez berättar om Malmö stads arbete

Mårten Espmarker från Gröna studenter (GS), Frans Sporsén från Centerns ungdomsförbund (CUF), Cecilia Johnsson från Liberala ungdomsförbundet Storstockholm (LUF) och Daniel Vencu Velasquez Castro från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbundet Storstockholm (SSU) debatterade sedan kring upprustningsfrågan. Paneldeltagarna var alla överens om att som ung stockholmare är frågan om upprustningar och hyressättning av hyresrätter mycket viktig.

Men hur ska vi motverka att människor tvingas flytta när deras hyresrätter upprustats? Här hade panelen olika åsikter. Johnsson (LUF) ansåg att hyresvärden ska erbjuda olika nivåer för att skapa områden där alla kan bo, oavsett storleken på plånboken. Vencu Velasquez Castro (SSU) höll inte med utan betonade att beståndet i ett område ska hålla samma nivå. Sporsén (CUF) och Espmarker (GS) menade att det finns fastighetsägare som upprustar hyresrätter i onödan enbart för att kunna höja hyran och att detta måste hindras.

Sporsén (CUF) ansåg att grunden till problemen är att vi inte bygger tillräckligt. Han menade att ett av de stora hindren för att bygga fler hyresrätter är Plan- och byggnadslagen och att segdragna överklagandeprocesser har lett till att marknaden pajar.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad 9 december

8 december, 2015

151201_upprustningar

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Bostadspolitisk frukost 25 november

5 november, 2015

Välkommen till bostadspolitisk frukost om upprustning av allmännyttan. Hur kan hyresgästerna vara med och påverka upprustningarna så att de har råd att bo kvar?

Onsdag 25 november 2015, klockan 8.30–9.30, World Trade Center.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR:

sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se
Anmäl dig senast 18 november 2015

Inbjudan bostadspolitisk frukost

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

”Vi vill att alla ska kunna bo i Nacka” – Sopplunch i Nacka Värmdö

29 september, 2015

Sopplunch nackalistan liten

Under måndagen 28 september bjöd Hyresgästföreningen Nacka in kommunens politiker till sopplunch för att diskutera hyresrättssituationen i området.

De tio kommunpolitiker som dök upp till lunchen beskrev ett växande intresse för hyresrätten som boendeform hos Nackaborna och att många fastighetsbolag är intresserade av att bygga i området. Gunilla Grudevall, kommunalråd (FP) i Nacka kommun lyfte också kommunens beslut om att en tredjedel av de bostäder som byggs i Nacka ska vara hyresrätter.

sopplunch1Ett av de ämnen som diskuterades var de höga hyresnivåerna för nyproducerade och upprustade hyresrätter. Att hålla nere hyrorna är en av de viktigaste frågorna för Hyresgästföreningen Nacka Värmdö enligt Dennis Gråfors, föreningsstyrelsen. Johan Krogh från Centerpartiet såg marknadshyror för hyresrätter som en möjlig lösning på bostadsbristen i Nacka och Stockholmsregionen. En lösning som ifrågasattes av oppositionsrådet Sidney Holm (MP).

– Man kan inte lämna allt till marknaden. Om jag hade ett fastighetsbolag skulle jag också vilja bygga attraktiva hus på attraktiv mark för att maximera min vinst. Men det funkar inte. Vi vill att alla ska kunna bo här i Nacka.

Christina Ståldal, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (Nackalistan), höll med och betonade att politikerna har ett ansvar för att hitta modeller som gör att inte bara medelålders höginkomsttagare har råd att bo i kommunen.

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö anordnar fyra soppluncher varje år för kommunpolitiker i de båda kommunerna. Dennis Gråfors och Margareta Flodström, föreningsstyrelsen Hyresgästföreningen Nacka Värmdö, tycker att luncherna är ett bra forum för att möta politiker. De är båda övertygade om att soppluncherna och Hyresgästföreningens arbete var en avgörande faktor när Moderaterna i Värmdö under våren föreslog att delar av allmännyttans bestånd skulle säljas till privata värdar. Frågan fick stor uppmärksamhet i området och till slut valde politikerna att istället sälja 49 procent av aktierna i Värmdöbostäder till Rikshem.

Gunilla FP liten

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg