Andrahandsboende

Ett socialt hållbart samhälle kräver lösningar för alla

30 maj, 2016

Seminarium maj 16

En av de största politiska utmaningarna just nu är bostadskrisen. Hur kan det skapas fler möjligheter så att alla får rum? Det var temat för Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium på Myntkabinettet i slutet av maj.

Jessica Carragher Wallner, omvärldsanalytiker från PricewaterhouseCoopers, inledde samtalet med ett tala om urbanisering och vilken roll den spelar för utvecklingen. De drivkrafter hon ser är skiften i ekonomisk maktcentra från västvärlden till Asien, demografin, accelererande urbanisering, klimatförändringar och tekniska innovationer. Stockholmsregionen har bra mätvärden i ett internationellt perspektiv, men för att bli bättre krävs det bättre infrastruktur, framförallt tvärförbindelser. Bostadssituationen är dock en av de största utmaningarna, men det behövs nya idéer för nya typer av familjekonstellationer.

Andreas Wallström, nationalekonom på Nordea, inledde med att visa siffror på att det aldrig har varit så billigt att köpa en 2:a innanför tullarna på grund av de låga räntekostnaderna. Påståendet utgick från en familj med två tjänstemän där båda hade månadslöner på 35 000 kronor. Påståendet fick en hel del kritik från publiken som menade att det inte är relevant för normalinkomsttagare. Nordeas prognos är att prisuppgången på bostadsrätter snart är över då räntorna inte kan falla mer. Wallström visade också siffror på vi nu har det högsta byggandet på 25 år, även av hyresrätter. Om Wallström var bostadsminister skulle han fokusera på att få till ökad rörlighet bostadsmarknaden. Han ville också se byggande av fler hyresrätter. Även införa marknadshyror.

Emil Pull, forskare Malmö högskola, talade om myter. Den starkaste myten om bostadsbyggande handlar om att det behövs mer marknad och fler avregleringar. En annan stark myt är den om den hållbara staden. Med hållbar stad menas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De olika delarna kan stå i motsatsställning till varandra och behöver inte samverka. Ska de samverka krävs det politisk vilja. Emil berättade i kontrast till Andreas att de som har det dyraste boendet och som har fått det sämre är ensamstående mammor som arbetar i offentlig sektor. De har i snitt en boendekostnad på 35 procent. Bostadskrisen är i själva verket en bostadsorättvisa där låginkosttagare är de som har det tuffast. Lösningarna i dag fokuserar mest på att den gruppen ska få sämre boenden både vad avser kvalitet och i kvadratmeter per person.

Lydia intervjuade Simon om hans reflektion. Simon berättade om de som han träffar och deras oro över ekonomi främst de som drabbas av upprustning, men också ungas möjligheter till få ett eget boende.

I den följande paneldiskussionen fick Göran Grahn, Svenskt Näringsliv, frågan hur många rekryteringar som inte blir av på grund av bostadssituationen. Enligt deras företagarpanel har 11 procent av rekryteringarna inte blivit av. Deras lösning är mer snurr i beståndet, men mer byggande. Carlos Rojas företag arbetar med djupintervjuer bland migranter, de upplever bostadssituationen som svår. Många av de intervjuade asylsökande vill bo kvar i de kommuner de bor i. Aidin Zandian, från jagvillhabostad.nu, berättade 88 000 unga står i Stockholms bostadskö, de flesta har inte råd med kontantinsatsen i det köpta boendet. Många bor ofrivilligt kvar hos föräldrar, i andra-, tredjehand. Johanna Ragnhammar, rekryterare på Dice, berättade om problemen med rekrytering för programmerare. Företaget rekryterar internationellt. För att lösa problemet använder de sig av ett företag som ordnar andrahandsboenden. De som rekryteras får stöd med boendet i tolv månader. Margareta Boman, från Kommunal, frågade publiken retoriskt om de hade hört talas om personalbristen i omsorgen, vilket de flesta hade. Kommunals medlemskår är äldre och stora pensionsavgångar väntas inom de kommande åren. Kommuner och landstinget i länet har idag stora rekryteringsproblem, mest på grund av bostadssituationen i regionen. En nyutexaminerad undersköterska har 19 000 kronor i månaden. Det innebär att hen inte får en lägenhet på grund av lönens storlek. Snittpensionen ligger idag på 13 000 kronor i månaden, berättade Mona Rudenfeldt, PRO. Pensionärer har inte råd att flytta, även om de vill, eftersom nyproduktionspriserna är för höga.

Därefter fick politikerna frågor från panelen. Hur löser vi bostadsfrågan för asylsökande? Ola Johansson från (C) menade att problemet hänger ihop med bristen på arbete. Rojas lyfte frågan om bilden av miljonprogrammet som problemområden hänger ihop med att det var en s-regering lät bygga dem. De som bor i miljonprogrammet delar inte bilden. Det går att förtäta dessa områden, men det har politikerna inte vågat göra. Därför behövs det breda lösningar. Cecilia Löfgren, oppositionsråd från Järfälla, berättade att det i hennes kommun byggs det i racertakt. Medborgarna är positiva till byggandet vilket gör det lätt för politikerna. Dessutom har kommunen mycket mark. Jan Valeskog, (S) biträdande finansborgarråd i Stockholm, menade att det här är en problematisk region; några kommuner bygger, andra vägrar. Staten måste hela tiden in. Nooshi Dadgostar, riksdagledamot (V), ansåg att det behövs en större statlig finansiering av bostadsbyggandet, och att allmännyttan spelar en viktig roll när det gäller att att få upp volymerna på byggandet. Det blev en viss diskussion om det kommunala planmonopolet, går det att tvinga kommuner till att bygga. Svaret från politikerna blev en smula svävade.

Rudenfeldt berättade att många av PROs medlemmar bor i villa, men har inte råd med nya boenden. Hur går det att lösa? Valeskog sa att målsättningen i Stockholm är att hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Och hälften av dessa ska var Stockholmshus. Dadgostar, idag gynnas det ägda boendet enormt därför måste staten gynna byggandet av hyresrätter genom statliga topplån. Cecilia Löfgren, (M) Järfälla, kommer inte ställa sig bakom kvoter i byggandet. Boman, Kommunal, undrade hur det kommer sig att det har blivit så mycket dyrare? Valeskog pekade bristande konkurrens i byggsvängen. Boman replikerade då att många kommuner inte tar sitt ansvar utan vältrar kostnader på byggherren, vilket leder till högre hyror.

Avslutningsvis fick politikerna frågan: Hur får vi rum för alla? Allianspartiernas svar var att det måste byggas mer, men kunde inte svara på hur mer byggande ska lösa problemen för dem som idag inte har råd med nyproduktionshyror. Dadgostar, allmänintresset måste in: Bygg för medelinkomster inte miljonärer. Valeskog: Bostadsstöd till de med lägre inkomster.

Medverkande: Emil Pull, forskare Malmö högskola, Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot (V), Ola Johansson, riksdagsledamot (C), Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S), Cecilia Löfgren, oppositionsråd Järfälla kommun (M), Jessica Carragher Wallner, omvärldsanalytiker PwC, Margareta Bohman, Kommunal Stockholms län, Carlos Rojas, Miklo, Mona Rudenfeldt, PRO, Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea, Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu, Göran Grahn, nationalekonom Svenskt Näringsliv, Johanna Ragnhammar, rekryterare på Dice och Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Lydia Capolicchio var moderator.

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Upprustningar | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Uthyrning genom Airbnb kan få dig vräkt

31 augusti, 2015

Att hyra ut sin lägenhet till turister genom sajten Airbnb är något som blivit allt vanligare. Bara i Stockholm finns det redan över 1 000 träffar för en vecka i juli 2016. Det är naturligtvis ett enkelt sätt att tjäna lite extrapengar, men det är knappast värt risken att förlora sin lägenhet.

I förra veckan avgjorde Hyresnämnden ett fall där en kvinna i bostadsrätt hyrt ut sin lägenhet genom Airbnb. Hyresnämnden konstaterade att uthyrning genom Airbnb är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur” än andrahandsuthyrning. Hyresnämnden beslutade därför att hon inte har rätt att hyra ut sin lägenhet.

Hyresnämndens fall rörde en bostadsrättsinnehavare, men vad gäller för hyresrätter? Susann Wikström, jurist på Hyresgästföreningen svarar:

– Hyreslagen är än tydligare när det gäller hyresrätter. Som hyresgäst kan man inte hålla på med korttidsuthyrningar. Klart att någon kan hoppas på att hyresvärden inte märker av uthyrningen, men om värden får veta är det ett åsidosättande av hyresgästens skyldigheter.

Vad kan hända om jag hyr ut min lägenhet utan värdens tillstånd?

– Om hyresvärden upptäcker att det har pågått regelbundet och i stor omfattning kan du bli av med kontraktet. Har du tur kan värden skicka en rättelse innan, men de har ingen skyldighet att göra det.

Fastighetsägarna har nu uppmärksammat den ökande uthyrningen av lägenheter genom Airbnb och uppmanar sina medlemmar att med jämna mellanrum undersöka om lägenheter hyrs ut. Vilket på Airbnb är något som är oerhört lätt, både genom gatuadress eller bostadsområde då träffarna visas på en karta.

Länk till Fastighetsägarnas kommentar om Airbnb: http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/nar-hyresgasterna-hyr-ut-till-turister-under-sommaren

No Comments » | Andrahandsboende | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

En öppen stad var temat under årets Pridefestival

7 augusti, 2015

För nionde året i rad deltog Hyresgästföreningen region Stockholm i årets Pridefestival. Föreningen fanns både på plats i parken och i paraden. Och som så många gånger förr var deltagandet mycket uppskattat, dagarna bjöd på många intressanta samtal om boende, hyresrätter och bostadsvisioner, men också på skratt, glädje och nya bekantskaper.

Under årets Pride-festival ville Hyresgästföreningen region Stockholm manifestera för en mer öppen stad, där alla människor oavsett sexuell läggning, identitet, ursprung, ålder eller funktionshinder har lika rättigheter. En öppen stad där alla människor kan vara och leva, en dynamisk plats där alla människor bor och känner sig trygga. I en sådan stad behövs det fler hyresrätter som människor kan efterfråga.

Under hela festivalen fanns förtroendevalda, medlemmar och anställda i Hyresgästföreningens Pridetält beläget i Pridepark på Östermalms IP, på plats för att kunna svara på frågor kring boende, hyresrätt och diskutera bostadspolitiska frågor. Ett huvudtema i tältet var bostadsvisioner. Tidigare i vår hade det publicerats en tävling i tidningen QX på uppdrag av Hyresgästföreningen, där läsare fick skicka in sina drömvisioner om boende. I tältet fanns fem olika visioner och besökarna fick sätta ett rött hjärta på den bostadsvisionen de gillade allra mest. I annan del av tältet kunde besökare skapa sina egna drömhus av pappersmodeller, och i slutet av veckan kunde flera kreativa verk beskådas.

Två av de som var aktiva för Hyresgästföreningen i tältet under veckan var Björn Lundstedt och Rita Lundin, båda två engagerade i föreningen. Rita och Björn har varit aktiva besökare och utställare under många år och tycker att Pride är ett utmärkt tillfälle att visa upp att Hyresgästföreningen är en förening som är till för alla.

Att föreningen står upp för värdegrunderna och visar delaktighet är jätteviktigt menade Björn. Rita höll med och tyckte att genom att delta visar föreningen att alla är lika viktiga och har samma värde, samt att vi är en aktör i livet. Förhoppningsvis kommer besökarna bära med sig samtalen som trygga och trivsamma minnen. Björn och Rita bor båda två i hyresrätt och trivs alldeles utmärkt. De tycker att det bästa med att bo i hyresrätt är att det är flexibelt, samtidigt som det är tryggt. Men även att man slipper sköta underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen själv. Rita som bor i allmännyttan tycker det är bra, för där har man oftast större chans till att påverka, och sätts mer i fokus som hyresgäst. I Björns bostadsvision finns det en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter, alla boende hjälper varandra, utvecklas och trivs ihop. Vilket ger förutsättningar för en gemensam oas.

Festivalen avslutades med den årligen återkommande Pride-paraden. Hela 191 ekipage deltog i paraden och Hyresgästföreningen region Stockholm var ett av dem. Med lastbil och efterfölje tågade man från Mariatorget till Östermalms IP. Som gästartist och underhållare fanns burleskaktrisen Miss Diamond och hennes damer med på lastbilsflaket. Alla som ville fick gå med i tåget, oavsett om du var medlem eller inte. Bland paraddeltagarna syntes bland annat Simon Safari (ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm) och Marie Linder (förbundsordförande i hyresgästföreningen), som tillsammans med övriga deltagare sprudlade av färger och glädje när man tågade för en mer tolerant och öppen stad.

Miss Diamond och hennes damer

Miss Diamond och hennes damer underhöll under årets Parad

 

 

Rita_Lundin_Björn_Lundstedt

Rita Lundin och Björn Lundstedt välkomnade besökare till föreningens Pridetält

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Prat om bostad om hettade till

7 juni, 2012

Den 4 juni bjöd Hyresgästföreningen region Stockholm till Prat om bostad på Kägelbanan. Debatten  handlade om regeringens senaste påfund i bostadspolitiken: en underlättat uthyrning av privata bostäder. Vi har tidigare skrivit om förslaget här.

Prat om bostad hettade till om regeringens senaste bostadspolitiska förslag och kring vad bostadspolitiken borde vara.

Läs gärna en sammanfattning av debatten här.

De deltagande debattörerna var:

Linn Matic – Samhällspolitisk chef HSB
Mats Lindbäck – Informationschef Bostadsrätterna
Hanna Mörck – Jagvillhabostad.nu
Aron Modig – Ordförande KDU

Maria Eriksson – Svensk tidskrift
Ola Andersson – Arkitekt och författare till boken ‘Vykort från utopia’
Irene Molina – Professor i kulturgeografi Uppsala universitet
Oscar Lavelid – Hyresgästföreningen

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad 4 juni

4 juni, 2012

Prat om bostad bjuder in till ett kvällshäng på Kägelbanan (Södra teatern) där du kan ta en öl med dina vänner i baren, lyssna på bra musik och höra debattörer drabba samman om bostadsmarknadens svarta får: andrahandsmarknaden. Diskussionen sker under Cissi Wallins (Radio Ett och Kvällsöppet) ärliga och ifrågasättande ledning. Under kvällen spelar Pelle Höök och vän från LOADED skivor.

Debatten pågår 19–21. Baren är öppen 18–22.

Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsar välkommen.

Linn Matic – Samhällspolitisk chef HSB
Mats Lindbäck – Informationschef Bostadsrätterna
Hanna Mörck – Jagvillhabostad.nu
Aron Modig – Ordförande KDU

Maria Eriksson – Svensk tidskrift
Ola Andersson – Arkitekt och författare till boken ‘Vykort från utopia’
Irene Molina – Professor i kulturgeografi Uppsala universitet
Oscar Lavelid – Hyresgästföreningen

Stanna gärna kvar och mingla efter debatten!

Bakgrund
För femtio år sedan byggdes en miljon bostäder inom loppet av tio år för att minska den omfattande bostadsbristen i landet.

I april träffade alliansens partiledare pressen i det nya området Annedal i Sundbyberg för att berätta om sina satsningar för att råda bot på bostadsbristen. Regeringens viktigaste åtgärd: ökad andrahandsuthyrning.

Förslaget utgår från ett antagande om att befintliga bostäder utnyttjas i för låg grad och att det finns massvis med tomma bostäder i Stockholm. Bostäder som framförallt skulle kunna hyras ut till de många unga och studenter som saknar en bostad. Detta ska stimuleras genom att marknadsanpassa hyrorna på andrahandsmarknaden och genom att minska hyresgästens rättigheter i förhållande till hyresvärden.

Kritiken mot förslaget har varit massiv. Inte minst från organisationer som representerar grupperna av unga och studenter. De anser att de minskade rättskyddet och de höga hyrorna snarare skulle göra situationen värre för de som tvingas in på andrahandsmarknaden.

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg