Ungas boende

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program

28 september, 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm har antagit sitt bostadspolitiska program.

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program

Omslag

Omslag

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma

15 maj, 2017


 

Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas bostadssituation i Stockholms län, visar att 60 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende. Det är det högsta antalet som någonsin uppmätts i Hyresgästföreningens undersökningar.

Undersökningen visar också att de unga vuxna som har störst svårighet att få en bostad, också har minst möjligheter att förändra sin situation. Följden blir att många unga vuxna idag tvekar inför att bilda familj eller att flytta till jobb och utbildning.

Totalt finns det drygt 240 000 personer i åldrarna 20−27 i Stockholms län. 75 000 unga vuxna bor hemma och av dessa vill 60 000 flytta hemifrån.

97 800 unga vuxna har eget fast boende, vilket är på samma nivå som förra mätningen. 67 600 personer bor utan besittningsskydd, vilket är en ökning sedan 2015.

Hemmaboendet ökar i riket som helhet och ökningen är som störst i storstädernas kranskommuner. Hemmaboende unga vuxna är i högre grad än de som har eget boende, arbetslösa och lever i ett slags tillstånd av uppskjuten vuxenhet, där man inte betalar hyra hemma och inte heller har en egen inkomst att förfoga över.

Hyresrätten är och förblir det viktigaste verktyget för unga att ta sig hemifrån och påbörja sitt verkliga vuxenliv. Vi vet också att det bland unga finns ett överväldigande stöd för uppfattningen att det är samhällets ansvar att garantera tillgången till bostäder för alla (Ungdomsbarometern, 2017).

Det råder idag bostadsbrist för unga i samtliga av Stockholmsregionens 26 kommuner enligt vad kommunerna själva rapporterat till Boverkets bostadsmarknadsenkät 2016. Trots en tydlig problembild är det få kommuner som möter dessa problem som de själva har identifierat, med egna åtgärder.

Bostadspolitiken rymmer inte bara utmaningar och problem utan också stor politisk potential. Det finns ett tydligt bostadspolitiskt uppdrag som har ett stort folkligt stöd: Sverige behöver fler hyreslägenheter som breda grupper av unga vuxna har råd att hyra.

FAKTA
Sedan 1997 har Hyresgästföreningen vartannat år genomfört en undersökning om unga vuxnas boende. Vi frågar unga vuxna i åldrarna 20–27 år om bland annat bostadsbrist, boendeformer, hemmaboende, boendekostnader och inkomster. Undersökningen genomfördes av Skop under mars­−april 2017. Från Stockholmsregionen kommer 541 respondenter från Stockholms stad och 492 respondenter från övriga kommuner i länet.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Nya hyresrätter blev bostadsrätter i Huddinge

22 september, 2016

Det var tänkt och planerat som hyresrätter, men blev istället bostadsrätter.

Det som skulle bli 130 nya hyresrätter i Solhagaparken i Masmo blir nu istället bostadsrätter. Enligt kommunalrådet Malin Danielsson (L) beror det på att kostnaderna för att bygga hyresrätterna är för stora sett till inkomsterna. Danielsson menar att marknaden för bostadsrätter ser gynnsam ut i området. Samtidigt så hoppas kommunalrådet att kommunen kan få tillbaka pengarna man har lagt på att utveckla detaljplanen för området.

Även i Visättra där byggbolaget SHH vann en markanvisningstävling med 150 nya ungdomsbostäder kan boendeformen ändras. Enligt en kalkyl från byggbolaget så visar det sig nu vara för dyrt att bygga hyresrätter. Istället vill företaget uppföra bostadsrätter. Något som kommunen förstår, enligt Malin Danielsson (L) så blir månadskostnaden lägre.

Oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) är mycket kritiskt till hur kommunen förhandlar med byggherrar och ger följande kommentar till tidningen Södra Sidan:

”Det är så klart svårt att ifrågasätta kalkylerna. Men den här byggherren har ändå tävlat mot andra bolag att få bygga hyresrätter. De två senaste mandatperioderna har kommunen sålt 1 500 hyresrätter. Under motsvarande period byggdes bara sju nya hyresbostäder. När Huddinge äntligen kommit igång och börjat planera för hyresrätter påstår man plötsligt att vi bygger för mycket hyresrätter. Jag får inte ihop det.”

Läs mer om nyheten på Södra Sidans hemsida genom att klicka här! 

Vi på Hyresgästföreningen vill att det byggs fler hyresrätter till rimliga hyror. Hjälp oss göra detta möjligt. Var med och påverka, klicka här!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Det går att bygga snabbt

18 augusti, 2016

Många aktörer inom bostadssektorn menar att det inte enbart går att bygga bort bostadsbristen. Men under sommaren har kommunalt ägda Svenska bostäder tillsammans med byggföretaget Junior Livning färdigställt 280 hyresrätter i Västberga. Tiden från start till slut var mindre än ett år. Konceptet som har används kallar man för ”snabba hus”.  Svenska bostäder uppges vara så nöjda att bolaget nu vill fortsätta bygga snabba bostäder på flera väntande tomter. Det unga och snabbväxande byggföretaget Junior Livning ligger bakom husen, som produceras i en fabrik, för att sedan monteras på fast på platsen där husen ska stå. Detta sparar tid eftersom markarbetena kan göras samtidigt som husen färdigställs i fabriken. Bakom initiativet och samarbete med Svenska bostäder finns också organisationen jagvillhabostad.nu, som arbetar för att få fram fler bostäder till unga vuxna. Bostäderna planeras i nuläget på väntade tomter och har tillfälliga bygglov. Vilket betyder att dem får stå i fem-års perioder i upp till femton år.

Läs mer på Svenska bostäders hemsida.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Bostadspolitiskt seminarium 30 maj

10 maj, 2016

160530_rum_web

Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till bostadspolitiskt seminarium måndag 30 maj, klockan 8-12.

Anmälan och frågor:​ sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se senast 23 maj

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg