Alby är inte till salu

31 maj, 2013

Idag lämnade nätverket Alby är inte till salu in 6500 underskrifter för att få till stånd ett folkinitiativ till en folkomröstning* om Botkyrka kommun försäljning av 1300 lägenheter på Albyberget. Botkyrka kommun har tillsammans med Botkyrkabyggen bestämt att sälja ut 1300 hem i Alby. Lägenheterna kommer inte att omvandlas till bostadsrätter i första hand, utan de kommer att säljas bort till en privat hyresvärd. Beslutet har lett till stora protester bland de boende. Namninsamlingen är ett av många initiativ för att stoppa försäljningen.

* I kommunallagen står det att ett folkinitiativ leder till folkomröstning om inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Botkyrkas fullmäktige röstar mot förslaget. (Kommunallagen 5:34 a §). Alltså krävs det  att 21 av fullmäktiges ledamöter röstar för en folkomröstning, eller lägger ner sina röster, för att beslutet om en folkomröstning ska gå igenom.