Arkiv för maj, 2014

Hyresgästföreningen Tyresö mötte kommunpolitiker och fick löften om fler hyresrätter

28 maj, 2014

Den 21 maj träffade Hyresgästföreningen Tyresö kommunpolitiker för att fråga vad partierna vill gällande bostadsfrågan inför valet i höst. Under kvällen diskuterades bland annat lösningar på bostadsbristen, produktionskostnader och hyror i nyproduktion samt det kommunala bostadsbolaget Tyresöbostäders framtid.

Idag råder det bostadsbrist och brist på hyresrätter i Tyresö kommun. Drygt 24 000 personer i bostadskön. Under kvällen framkom att alla partier var överens om att det behövs fler hyresrätter i Tyresö kommun men de gav olika uppfattningar om hur många hyresrätter som behöver byggas. Moderaterna lovade att 25 procent av all nyproduktionen ska vara hyresrätter. Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sträckte sig lite längre och lovade 30 procent hyresrätter medan Vänsterpartiet gick längst och lovade att 50 procent av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Sverigedemokraterna menade också att det behövs fler hyresrätter men hade inget uppsatt procentmål.

De senaste tolv åren har nästan 1200 av Tyresö Bostäders hyresrätter ombildats till bostadsrätter. För kommande mandatperiod var alla partier var överens om att Tyresö Bostäder ska bevaras som bolag men Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna menade att de kan komma att godkänna ombildningar om de boende vill det. Besluten kommer tas från fall till fall. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovade att inte ombilda eller sälja ut några av Tyresö Bostäders lägenheter under nästa mandatperiod.

Under kvällen diskuterades också hur kommunen kan bidra till att det hålla nere produktionskostnaderna och på så sätt få billigare hyror i nyproduktion. Hyresgästföreningen lyfte förslaget om att bygga kombohus i Tyresö. Kombohus är en hustyp som SABO, de kommunala bostadsbolagens branschorganisation, har tagit fram för att pressa byggkostnaderna och på så sätt hyresnivåerna. Alla politiker lovade att ta med sig frågan och undersöka om det kan vara aktuellt i Tyresö kommun.

Hyresgästföreningen Tyresö fick flera vallöften från politikerna under kvällen. Nu väntar arbetet med att följa upp löftena efter valet och att se till så att politikerna går från ord till handling.

Medverkande politiker

Anita Mattson, Socialdemokraterna
Ann-Christin Svensson, Moderaterna
Ulrica Riis-Pedersen, Centerpartiet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet
Anders Erixsson, Vänsterpartiet

Samtalsledare

Terje Gunnarsson

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

SCB: Andelen hyresrätter minskar

22 maj, 2014

SCB presenterar idag nya uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Under det första kvartalet i år, januari – mars, påbörjades 2 267 bostadslägenheter i flerbostadshus. Motsvarande siffra för 2013 var 2 415. Det är alltså ett färre antal bostadslägenheter som påbörjats i år än förra året. Andelen hyresrätter som påbörjades under det första kvartalet i år i Stockholmsregionen var 41 procent. Tidigare har SCB presenterat uppgifter som visar att hyresrättens andel av antalet färdigställda lägenheter i Stor-Stockholm 2013 i flerbostadshus var 41,4 procent.

Utvecklingen mot en allt mindre andel hyresrätter i Stockholmsregionens bostadsbestånd fortsätter.

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Sten Nordin (M) ser ut att svika löfte om bostäder

20 maj, 2014

För fyra år sedan lovade finansborgarrådet Sten Nordin (M) 4 100 nya student­bostäder. Det gav honom utmärkelsen ”Årets studentvän”. Hittills har 162 lägenheter blivit klara. SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation funderar på att ta tillbaka utmärkelsen och tycker att det är bedrövligt och ett stort svek mot Stockholms studenter att Moderaterna inte lyckats leverera mer än 162 permanenta bostäder. SSCO menar att Stockholms stad har kraftfulla verktyg; de kommunala bostads­bolagen har en mycket god ekonomi så staden kan kosta på sig några projekt med mindre god vinstmarginal. Sten Nordin (M) räknar dock inte bort tillfälliga studentlägenheter och menar att det inte finns något finansborgarråd som har gjort så mycket för studentbostäder som han.

Hyresgästföreningen region Stockholm ställer följande fråga till Sten Nordin (M): Kommer du att infria ditt löfte om 140 000 nya bostäder till år 2030 och stora investeringar i allmännyttan? 

http://www.dn.se/sthlm/facit-162-bostader-da-ryker-nordins-fina-utmarkelse/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Stad istället för villor

Nya förslag för att lösa bostadsbristen presenteras. Expressen menar att det finns ett pedagogiskt problem med dagens förtätningspolitik; varför ska förorten förtätas när betydligt glesare villaområden lämnas orörda? Det går att få fler invånare till de centrala villaområden som omger våra storstäder. På sikt skulle invånarantalet kunna femdubblas i dessa områden. Allt som behövs är en planändring som tillåter större hus på tomterna. Expressen skriver att byggherrar köper upp villor som är till salu, river dem och ersätter dem med flerfamiljshus. Förutom att mildra bostadsbristen skulle det också kunna vara en väg in på marknaden för små byggherrar.

http://www.expressen.se/ledare/lat-villorna-ge-plats-for-stad/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Lidingö och bostadsbyggandet

19 maj, 2014

Lidingö får kritik för att kommunen inte ser till att det byggs bostäder. Kommunen kallas en illojal enklav som parasiterar på resten av Storstockholm. Opinionen är så stark mot bostadsbyggande att kommunpolitikerna viker ner sig. Det är orimligt att lokala politiker inte vågar bygga av rädsla för att inte bli omvalda. Finansministern vill sätta tryck på alla Stockholmskommuner när det gäller att bygga bostäder och nämner Lidingö som exempel där det inte byggs i tillräcklig omfattning. Enskilda kommuner ska inte av rent egoistiska skäl kunna säga nej till nya bostäder.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article18840872.ab

Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö, Paul Lindquist (M), deltog på Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium ”Lösningen på bostadsbristen – ett ökat regionalt inflytande?” och pekade på problemet med att som kommunpolitiker ha ambitioner för bostadsbyggandet men samtidigt ha opinionen mot sig. Han menade att det finns politiska alternativ som vinner opinionsmässigt på att inte vilja bygga bostäder.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson